سکوت عاشق

سه شنبه سوم اردیبهشت 1392
 

سلام به همه بازدید کننده ها از وب سکوت عاشق

امیدوارم که مطلب سایت رضایت شما رو جلب کند.


از صفحات دیگر وبلاگ هم دیدن فرمایید.


در طول هفته این وب سه بار به روز رسانی میشود.


هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود رو دررابطه با وبلاگ را بیان فرمایید.
دسته بندی :


نویسنده: ll...Meysam...ll
پنجشنبه دوم خرداد 1392


http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپهرگاه از شدت تنهایی ،به سرم هوس اعتمادی دوباره می زند ،http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپ


خنجر خیانتی را که در پشتم فرو رفته

در می آورم ، می بوسمش ،

... اندکی نمک به رویش میپاشم

دوباره بر سرجایش می گذارم ،

از قول من به آن لعنتی بگویید ،

" خیالش تخت " ...

من دیوانه هنوز ، به خنجرش هم وفادارم
دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
پنجشنبه دوم خرداد 1392http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپوقتی که میگی دیگه برا همیشه فراموشش کردی ؛http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپ

و هیچ احتیاجی بهش نداری ،
و تمام فحشهای دنیا رو نصیبش میکنی !
درست زمانیه که :
بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده ... !!!
دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
پنجشنبه دوم خرداد 1392

http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپوقتی از همه دنیا ناراحتی ؛http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپ

فقط با فکر کردن به اون آروم می شی ....

اما .... وقتی اون ناراحتت می کنه ؛
همه ی دنیا هم نمی تونه آرومت کنه ... !!!دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
پنجشنبه دوم خرداد 1392http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپببین لعنتی !http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپ

من عاشق نیستم !

فقط گاهی حرف تو که می شود دلـــم مثل اینکه تب کند گرم و سرد می شود

توی سینه ام چنگ می زند آب می شود تنگ می شود فقط همین ...
دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
پنجشنبه دوم خرداد 1392


http://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپحواسمون باشه دل آدما شیشه نیست کهhttp://www.khavaranshop.com/ خرید پستی از خاوران شاپ
روی اون « هـــــا » کنیم بعد با انگشت قلـــب بکشیم
بعد وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!!

رو شیشه نازک دل آدما اگه قلـــبی کشیدی
باید مردونه پاش وایستی ..

 دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
سه شنبه سوم اردیبهشت 1392


تَمــآمـهـِ عــآشِقــآنهـِ هـآیَمـ رــآ


بـَـر روے هَمینـ


בیوــآرِ مَجـــآزے بــﮧِ


یــآבگـآر میگــُذآرَمـ تـآ بَلڪـﮧِ


פֿـوآنَندهِ اےدآشتــﮧِ بـــآشَد


بــآ פֿـُوבمـ


بــآ شُــ ـمآ


بـآ هَمـﮧِ لـَجـ ڪـَرבه ـآمـ برآے


בوستـ دآشــتـَنـِـتـوטּ
دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
سه شنبه سوم اردیبهشت 1392

تـُـو بــــــﮧ اُفــتآבَטּ مَـــטּ בَر خـیـآبـآטּ خَنـבیـבے....


وَ مَــטּ...


هَمــﮧ ے حَواسَــ‌ـمــ بـــــﮧ چشـــمآטּ مَرבَمـــ شَـــ ـهر بـــوב


کــــﮧ
عآشقــ خَنـבه اَتــــــــ ــ نَشَوَنــــב


دسته بندی : متنهای عاشقانه همراه با عکس


نویسنده: ll...Meysam...ll
آخرین مطالب
» سلام(اولین پست) ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
» به خنجرش هم وفادارم!!! ( پنجشنبه دوم خرداد 1392 )
» وقتی میگی از همه دنیا ناراحتی!!! ( پنجشنبه دوم خرداد 1392 )
» وقتی از همه دنیا ناراحتی!!! ( پنجشنبه دوم خرداد 1392 )
» ببین لعنتی!!!! ( پنجشنبه دوم خرداد 1392 )
» دل آدما!!! ( پنجشنبه دوم خرداد 1392 )
» تـمــامـ عـاشقـانهـ هایمــ ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
» I LOVE YOU ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
» بعضیــ آدمــــا ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
» عشق یعنی؟؟؟؟ ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
» ترسی در نگاهـ ( سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 )
درباره ما


ll...Meysam...ll
ایــنـجـــــــا

دســت هــر کـــس را کــه

مـیـگـیــــری

بــرای

{بـلـنــــد شـــدن}

آمـــاده مــی شــــود

بــرای

{ســـوار شــــدن}
ایمیل : meisssam333@yahoo.com

آمارگیر حرفه ای سایت